Takster gældende for 2018

Tilbud Månedstakst Døgntakst
Døgnophold for børn 70.447 2.310
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte 96.819 3.174
Dagbehandlingstilbud for hjemmeboende børn og unge 15.632 513
Dagbehandlingstilbud for hjemmeboende med særlige behov 22.525 739
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge 2.209
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov 4373
Skoletilbud 22.677 744
Skoletilbud for elever med særlige behov 30.241 992
Botilbud Kastanjehuset:
     § 107 – tilbud 76.351 2.503
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov 105.976 3.475
Botilbud Lindehuset:
     § 108 68.389 2.243
     § 108 – tilbud for beboere med særlige behov 98.014 3.214
Botilbud, Egehuset:
     § 108 – tilbud 63.569 2.085
Aktivitetstilbud, § 104 18.557 609
Aktivitetstilbud og for brugere med særlige behov 29.144 956
STU-tilbud 18.966 621

Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte.

Ovenstående priser er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den nomering beregningen er lavet ud fra.