Takster gældende for 2018

Tilbud Månedstakst Døgntakst
Døgnophold for børn 71.856 2.356
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte 98.755 3.238
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge 2.253
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov 4.459
Skoletilbud – individuelt beregnet takst
Skoletilbud for elever med særlige behov 30.846 1.011
Botilbud Kastanjehuset:
     § 107 – tilbud 71.091 2.331
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov 112.708 3.695
Botilbud Lindehuset:
     § 108 71.091 2.331
     § 108 – tilbud for beboere med særlige behov 101.309 3.322
Botilbud, Egehuset:
     § 108 – tilbud 66.174 2.170
Aktivitetstilbud, § 104 18.928 621
Aktivitetstilbud og for brugere med særlige behov 29.727 975
STU-tilbud 19.345 634

Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte.

Ovenstående priser er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra.