Kriseberedskab

Som en følge af Corona virus og ved nødvendig kontakt til Hadruplund kan man kontakte forstander Mette Jensen
på mail Info@hadruplund.dk eller tlf. nr. 50 72 84 66 foreløbigt frem til den 13. april 2020.

Hadruplund følger nøje med i hvordan situationen udvikler sig og orienterer beboere, personale, forældre og pårørende løbende.

Vores opgave

Vores opgave er at skabe rammer for en tryg, overskuelig og sammenhængende tilværelse for psykisk udviklingshæmmede børn og voksne. Hertil hører blandt andet, at vi tilbyder undervisning til børnene og beskæftigelse til de voksne beboere.

Vores idémæssige fundament er Rudolf Steiners antroposofiske menneske- og samfundssyn, og det pædagogiske arbejde byggergrundlæggende på Rudolf Steiners helsepædagogiske impuls.

Hadruplund er en privat, selvejende institution (fond), beliggende i Hadrup, en lille landsby i den sydlige del af Odder Kommune. Vi har to boafsnit samt skole og administration på adressen Hadrupvej 41 og yderligere et boafsnit samt værkstedstilbud på adressen Hadrupvej 60.

Neuro-pædagogisk Kursus 2019-2020

I øjeblikket deltager alle faste pædagogiske medarbejdere i Neuro-pædagogisk Kursus som afholdes på Hadruplund.

I øjeblikket deltager alle faste pædagogiske medarbejdere i kursus om Neuro-pædagogik