Husordenen skal sikre at alle beboere kan opleve bostedet/opholdsstedet som trygt, roligt og rart at opholde sig i. 
 • I bostedet/opholdsstedet er der regler alle skal forholde sig til; og disse regler, skal respekteres og overholdes.  
 • Hadruplund er et opholdssted/ bosted for forskellige mennesker og det er derfor nødvendigt, at der er regler som sikrer, at alle kan have det godt. 
 • Beboere og medarbejdere skaber sammen rammerne for, at bostedet/ opholdsstedet er et rart og trygt sted at være. 
 • Medarbejderne og medbeboere skal respektere at værelserne er beboernes private bolig – når man vil besøge en anden beboer eller personalet kommer for at ville hjælpe en beboer, skal der bankes på døren ind til den beboer man gerne vil besøge eller tilbyde hjælp. 
 • Du skal tage hensyn til dine naboer i og uden for bostedet – hvilket også gælder i forhold til at spille musik på dit værelse. Brug eventuelt høretelefoner. 
 • Da det er ældre bygninger, kan man høre støj gennem væggene. Vis derfor hensyn til naboer og til omgivelserne i øvrigt  
 • Du er medansvarlig for oprydning i fælleslokalerne – som udgangspunkt skal du hjælpe til med det du kan 
 • Bostedet er godkendt til beboere der har behov for støtte og guidning til de daglige gøremål – aktive misbrugere er ikke en del af målgruppen. Det er derfor ikke tilladt at være i besiddelse af eller forbruge hash, amfetamin, kokain, mv. i bostedet. Alkoholmisbrug vurderes ud fra de samme principper. Der må ikke handles med stoffer på bostedet. Overtrædelse kan medføre bortvisning eller udskrivning med kort varsel. 
 • Hærværk, vold, trusler, racistiske udsagn samt tyveri tolereres ikke på Hadruplund. Ligeledes er våben eller noget der kan bruges som våben strengt forbudt. 
 • Bostedet har en aftale med anbringelses kommune om, at vold – eller trusler om vold – over for de øvrige beboere eller personale kan betyde politianmeldelse, bortvisning eller opsigelse med kort varsel. 
 • Her på stedet er der en klart defineret rygepolitik, som følger “Lov om røgfri miljøer”. Det betyder blandt andet, at det ikke er tilladt at ryge i fællesrum, på værelserne og i fælleskontorerne.
 •  Det er kun tilladt at ryge på særligt anviste steder, herunder i forlængelse af området for enden af værkstedet (der hvor pedellerne har værksted), hvor der er opstillet et flethegn og en bænk.
 
 • Det er ikke tilladt at have nogen former for dyr/hobbydyr og lignende i bostedet – dette er en regel der er lavet af hensyn til at der kan være beboere og personaler, der er overfølsomme overfor dyr, samt at beboerne ikke har mulighed for at kunne passe dyrene selv.
 • Internettet for beboerne er tændt fra kl. 9.00-21.00
 • Der må ikke benyttes/downloades/bruges ulovlige streaming tjenester – dette er en ufravigelig regel og skal derfor overholdes. 
 • Brandsikkerhed – stearinlys, kaffemaskiner, elkedler og lignende er forbudt på beboernes værelser (undtaget § 108) på grund af brandrisiko 
 •  Hvis brandalarmen lyder – skal alle beboere straks forlade deres værelser og mødes på parkeringspladsen. Det er personalet der tilkalder hjælp. De skal derefter afvente personalets melding. Det er vigtigt at brandalarmen tages alvorligt. Der er brandslukningsudstyr forskellige steder i boenhederne. Det er brandtæpper, brandslukkere mm. 
 • Gaver – det er ikke tilladt for personalet at modtage store og dyre gaver fra beboerne eller deres pårørende 
 • Besøg på medbeboers værelser – der aftales mellem beboere og personalet hvornår beboerne besøger hinanden 
 • Besøgstider er som udgangspunkt i tidsrummet 10.00-18.00 alle dage. Aftaler om besøg udenfor disse tidspunkter skal aftales med beboerens kontaktperson eller ledelsen på Hadruplund. Besøgende skal overholde de andre punkter der er gældende for Hadruplunds husorden. 

Tilføj din overskrift her