Hadruplunds værdigrundlag er en kortfattet, punktvis beskrivelse af, hvad vi på Hadruplund ønsker at lægge særlig vægt på. I forhold til arbejdet med børnene og de voksne, i forhold til det interne samarbejde og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Værdigrundlaget bliver løbende udsat for “faktatjek”. Kan de formulerede værdier fortsat aflæses i det daglige arbejde? Og er det fortsat netop disse værdier, vi ønsker at lægge særlig vægt på. Faktatjekkene gennemføres i samarbejde med alle medarbejdergrupper i organisationen.

Det formulerede værdigrundlag kan ses samlet her: VÆRDIGRUNDLAG