Der er mulighed for at tilrettelægge et individuelt skoletilbud for børn der er særligt sensitive, eller af andre årsager har brug for et skærmet skoletilbud. Dette tilrettelægges i et samarbejde med PPR fra anbringelses kommunen og PPR i Odder kommune. Eleverne i skolen er fortrinsvis for de børn der bor på Hadruplund.

Undervisningen bygger grundlæggende på Rudolf Steinerskolernes læreplan. Denne tager højde for såvel den intellektuelle som for den psykisk/sociale og den fysisk/motoriske udvikling. Undervisningen i de forskellige fag undergår op gennem klassetrinene en stadig forvandling, der følger det enkelte barns alder.

Udgangspunktet for undervisningen er til enhver tid det enkelte barns individuelle behov. Skoledagen begynder med en hovedfagstime af ca 1½ times varighed. Efter et frikvarter er der en fagtime med et af de kunstneriske fag, og efter en relativt lang middagspause ligger de praktiske fag.

Der arbejdes hele tiden frem mod den næste årstids- eller højtidsfest. Dette indebærer, at der øves på at opføre et spil eller fremføre sange og recitationer. Der bliver malet, øvet musik, lavet kostumer, pyntet sal, bagt og kokkereret op til den store dag, hvor der ofte inviteres gæster. Alt i alt er skolegangen præget af genkendelighed i dagenes, ugernes, månedernes og årstidernes helt særegne rytmiske forløb.

Læs her en beskrivelse af vores:
PROCEDURE FOR SKOLESTART
DIDAKTIK OG SPECIALUNDERVISNING
SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND OG BEHANDLING