Hadruplunds samfundsmæssige opgave, som den er formuleret i vedtægternes formålsparagraf:

“Fondens formål er at hjælpe børn, unge og voksne med betydelig varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (psykisk udviklingshæmmede) til, i videst muligt omfang at udvikle sig i overensstemmelse med deres iboende anlæg.

Endvidere at skabe rammer for og at tilrettelægge en tryg og meningsfuld tilværelse, der i videst muligt omfang tager hensyn til de psykisk udviklingshæmmedes behov. 

Fonden arbejder på grundlag af den helsepædagogiske og socialterapeutiske impuls, der bygger på det antropofiske menneske- og samfundssyn. 

Formålet søges opnået gennem pædagogisk, terapeutisk, medicinsk, social og plejemæssig virksomhed samt ved etablering af et socialpædagogisk opholdssted. Fonden kan erhverve fast ejendom til opfyldelse af sit formål. 

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.”