Organisationsplan
Hadruplund 2021

Hadruplund er organiseret som en privat, selvejende institution – Den Almennyttig Fond Hadruplund. Fonden er stiftet i 1999 af en række medarbejdere og fonden ledes formelt af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af personer med specifikke faglige og interessemæssige kvalifikationer.

Den daglige ledelse forestås af forstander Mette Brask Jensen.

Internt er Hadruplund organiseret i 4 pædagogiske teams. Der er Egehuset, Kastanjehuset og Lindehuset. Værkstederne er inddelt i køkken- og haveværkstedet og håndarbejds- og væveværkstedet. Der er tilknyttet en daglig leder til boenhederne.

TAP-gruppen sørger for vask, rengøring og madlavning samt vedligeholdelse af biler, inventar og bygninger.

Og endelig kan ledelsen hente råd og vejledning hos en stab af medarbejdere med solid faglig viden og erfaring om det sociale område, helsepædagogik, økonomi, personaleadministration med mere.