Takster gældende for 2024

Tilbud Månedstakst Døgntakst
Døgnophold for børn 84.039 2.755
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte 115.499 3.787
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge 2.405
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov 4.830
Skoletilbud for elever med særlige behov 36.077 1.183
Botilbud Kastanjehuset:
     § 107 – tilbud 84.422 2.768
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne 156.482 5.131
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for én til én støtte i alle dagtimer og aftentimer 212.537 6.968
Botilbud Lindehuset:
     § 108 – tilbud 84.422 2.768
     § 108 – tilbud for beboere med særlige behov 118.487 3.885
Botilbud Egehuset:
     § 108 – tilbud 82.790 2.714
Aktivitets-og samværstilbud, § 104 22.463 737
Aktivitets-og samværstilbud og for brugere med særlige behov 34.767 1.140
Aktivitets-og samværstilbud for brugere med behov for 1 til 1 støtte alle timer 80.924 2.653
STU-tilbud 22.959 753
STU-tilbud for brugere med behov for støtte 1 til 1 80.924 2.653

Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte.

Ovenstående takster, undtaget takster for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra.