Takster gældende for 2021

Tilbud Månedstakst Døgntakst
Døgnophold for børn 74.903 2.456
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte 102.942 3.375
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge 2.349
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov 4.717
Skoletilbud for elever med særlige behov 32.154 1.054
Botilbud Kastanjehuset:
     § 107 – tilbud 75.200 2.466
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne 139.469 4.573
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for én til én støtte i alle dagtimer og aftentimer 189.429 6.211
Botilbud Lindehuset:
     § 108 – tilbud 75.200 2.466
     § 108 – tilbud for beboere med særlige behov 105.605 3.462
Botilbud Egehuset:
     § 108 – tilbud 73.789 2.419
Aktivitets-og samværstilbud, § 104 20.022 656
Aktivitets-og samværstilbud og for brugere med særlige behov 30.988 1016
Aktivitets-og samværstilbud for brugere med behov for 1 til 1 støtte alle timer 72.126 2.365
STU-tilbud 20.463 671
STU-tilbud for brugere med behov for støtte 1 til 1 72.126 2.365

Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte.

Ovenstående takster, undtaget takster for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra.