Vores STU tilbud er oprettet i henhold til “Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”. Der er tale om et treårigt uddannelsestilbud, som den unges hjemkommune kan bevilge.

STU forløbet tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesse i et tæt samarbejde med den kommunale vejleder. Forløbet formes undervejs, afhængigt af elevens behov og udvikling.

Ungdomsuddannelsen på Hadruplund kan bestå af elementer af undervisning, træning, behandling og praktiske aktiviteter, herunder praktik i eksterne virksomheder og institutioner. Vi ser tilbuddet som en mulighed for eleven for at videreudvikle sine skolekundskaber, og samtidigt, gennem individuelle forløb, at træne sine arbejdsmæssige og sociale færdigheder. Den udvikling, den enkelte gennemgår i et sådant forløb, er et afgørende element i forberedelsen til en tilværelse som voksen med den højeste grad af selvforvaltning.

Læs beskrivelsen af vores STU-TILBUD her.