Vi har to former for botilbud til voksne, nemlig et midlertidigt og et varigt. Samlet er vi godkendt til at modtage op til 16 beboere. Vores midlertidige botilbud til voksne er oprettet i henhold til Servicelovens § 107.

Botilbuddet er ikke fast afgrænset i varighed, men er kendetegnet ved, at have et afklarende og udviklende sigte for beboeren i relation til fremtidige behov for bolig, beskæftigelse og behandling. Varigheden er således afhængig af den enkelte beboers behov. Botilbuddet suppleres med et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud eller et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud STU.

Dette helhedstilbud er et bærende element i det pædagogiske og terapeutiske arbejde med beboerne, og en afgørende faktor for dagligdagens rytme.

Læs ydelsesbeskrivelsen for MIDLERTIDIGT BOTILBUD her.