For hjemmeboende børn, der går i skole på Hadruplund, tilbyder vi dagophold/skolefritidsordning.

Dette indebærer, at børnene på hverdage kan være på Hadruplund fra kl. 8.00 om morgenen til kl. 17.00 om eftermiddagen. I dette tidsrum deltager de, på lige fod med de øvrige børn, i alle aktiviteter på Hadruplund. De spiser med til måltiderne, følger undervisningen, holder hviletime og modtager behandling og terapier.

Vi er godkendt til at modtage 4 dagelever.