Kortfattet biografisk beskrivelse

Hadruplund blev etableret som et opholdssted med intern skole for 8 udviklingshæmmede børn i 1999. Opholdsstedet blev organiseret som en selvejende institution – en fond – og godkendt af det daværende Aarhus Amt.

I forbindelse med etableringen købte fonden ejendommen Hadrupvej 41. Ejendommen – en forhenværende 4-længet gård – er beliggende i den lille landsby Hadrup i den sydlige del af Odder Kommune. Stuehuset (Kastanjehuset) kunne efter en mindre renovering umiddelbart tages i anvendelse, de øvrige længer fremstod temmelig forfaldne. De 8 børn flyttede ind på Hadruplund den 1. marts 1999.

I 2003 blev godkendelsen ændret fra 8 til 14 børn og unge i døgntilbud og 4 i dagtilbud. I forbindelse hermed blev to af de eksisterende længer totalt renoveret. Den ene til ny værelsesfløj for børnene og de unge (Lindehuset), den andet blev indrettet til skole og sal.

I 2007-2008 blev den tredje længe renoveret – hovedsageligt til administration og personalefaciliteter. Udenomsarealer med P-plads og indgangsparti blev foreløbigt færdiggjort i 2009-2010. I 2010 blev Hadruplund godkendt til også at huse 6 beboere i et botilbud for voksne. I den forbindelse erhvervedes en landejendom på adressen Hadrupvej 60.

I 2012 blev der på adressen Hadrupvej 60 opført en bygning, der hovedsageligt anvendes til de voksne beboeres aktivitetstilbud, køkken- og madværkstedet.

Til de to ejendomme hører 5-6 tdl. skov og mose. I dag er der på Hadruplund omkring 60 ansatte, svarende til ca. 40 fuldtidsstillinger. Hadruplund har en årlig omsætning på ca. 20 mill. kr.