Idé og formål

Idégrundlag

Rudolf Steiner (1861-1925) var videnskabsmand og filosof...

Målgruppe

Vores målgruppebeskrivelse er...

Formålsparagraf

Hadruplunds samfundsmæssige opgave, som den er formuleret i vedtægternes formålsparagraf...

Vision og strategi

Hadruplunds ledelse arbejder kontinuerligt med visioner...