Visitationen til vore tilbud starter altid med en henvendelse til Hadruplund, enten fra sagsbehandler eller pårørende. Vi foretager herefter en individuel vurdering af, om ansøgeren passer ind i den eksisterende gruppe af børn eller voksne, og om vi har det pædagogiske beredskab, der er nødvendigt for at kunne modtage vedkommende. Herefter fortsætter visitationsproceduren i et samarbejde mellem barnets/beboerens pårørende, den aktuelle hjemkommune og Hadruplund. Som følge af at vi betragter opholdssted og skole som en sammenhængende helhed, er det både kommunens socialforvaltning og skoleforvaltning der skal involveres i processen, når det drejer sig om børn.

Før opholdets begyndelse udarbejdes der en skriftlig kontrakt mellem Hadruplund og den anbringende kommune. Af kontrakten fremgår vilkårene for opholdet, vederlag, opsigelsesfrister samt betingelser i øvrigt.