Hadruplund ejer to ejendomme

Hadrupvej 41 blev erhvervet i forbindelse med etableringen i 1999. Det er en firelænget gård, oprindeligt bygget i 1876. I forbindelse med etableringen blev stuehuset midlertidigt istandsat – i årene 2003 – 2004 blev to af længerne sat i stand, og endelig blev den fjerde længe sat i stand i 2009 – 2010. Stuehuset er løbende blevet renoveret mere grundlæggende – en proces der endnu ikke er helt afsluttet.

På Hadrupvej 41 er der to boafsnit, Lindehuset er udelukkende for voksne, Kastanjehuset er både for voksne og børn. Derudover er der intern skole, sal administration og husværksted. Endelig er der på ejendommen en lejlighed samt et fritliggende hus, der begge bebos af to af Hadruplunds faste medarbejdere.


Hadrupvej 60 blev erhvervet i 2010. Ejendommen er ligeledes en ældre landejendom, der gennem de seneste år er blevet gennemgribende renoveret. Det er en del af vores vision, at faciliteterne på denne adresse skal udvides, så der kan bo op til 12 voksne.

Indtil videre er der på Hadrupvej 60 et boafsnit for 6 voksne beboere, Egehuset, samt en værkstedsbygning opført i 2012. Denne bygning danner rammen om en væsentlig del af vores aktivitets- og værkstedstilbud.