Takster gældende for 2023

Tilbud Månedstakst Døgntakst
Døgnophold for børn 80.652 2.582
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte 110.844 3.634
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge 2.405
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov 4.830
Skoletilbud for elever med særlige behov 34.623 1.135
Botilbud Kastanjehuset:
     § 107 – tilbud 81.019 2.655
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne 150.175 4.924
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for én til én støtte i alle dagtimer og aftentimer 203.970 6.688
Botilbud Lindehuset:
     § 108 – tilbud 81.019 2.655
     § 108 – tilbud for beboere med særlige behov 113.711 3.835
Botilbud Egehuset:
     § 108 – tilbud 79.453 2.605
Aktivitets-og samværstilbud, § 104 21.558 706
Aktivitets-og samværstilbud og for brugere med særlige behov 33.366 1.094
Aktivitets-og samværstilbud for brugere med behov for 1 til 1 støtte alle timer 77.662 2.547
STU-tilbud 22.034 722
STU-tilbud for brugere med behov for støtte 1 til 1 77.662 2.547

Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte.

Ovenstående takster, undtaget takster for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra.