Takster gældende for 2020

Tilbud Månedstakst Døgntakst
Døgnophold for børn 73.796 2.420
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte 101.421 3.325
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge 2.314
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov 4.580
Skoletilbud for elever med særlige behov 31.679 1.039
Botilbud Kastanjehuset:
     § 107 – tilbud 73.010 2.394
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne 137.408 4.505
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for én til én støtte i alle dagtimer og aftentimer 186.630 6.119
Botilbud Lindehuset:
     § 108 – tilbud 73.010 2.394
     § 108 – tilbud for beboere med særlige behov 104.044 3.411
Botilbud Egehuset:
     § 108 – tilbud 71.640 2.349
Aktivitetstilbud, § 104 19.439 637
Aktivitetstilbud og for brugere med særlige behov 30.530 1000
STU-tilbud 19.876 651

Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte.

Ovenstående takser, undtaget takser for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra.