Takster gældende for 2022

Tilbud Månedstakst Døgntakst
Døgnophold for børn 76.700 2.515
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte 105.413 3.456
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge 2.405
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov 4.830
Skoletilbud for elever med særlige behov 32.926 1.079
Botilbud Kastanjehuset:
     § 107 – tilbud 77.049 2.525
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne 142.816 4.683
     § 107 – tilbud for beboere med særlige behov for én til én støtte i alle dagtimer og aftentimer 193.975 6.360
Botilbud Lindehuset:
     § 108 – tilbud 77.049 2.525
     § 108 – tilbud for beboere med særlige behov 108.139 3.647
Botilbud Egehuset:
     § 108 – tilbud 75.560 2.477
Aktivitets-og samværstilbud, § 104 20.502 672
Aktivitets-og samværstilbud og for brugere med særlige behov 31.731 1.040
Aktivitets-og samværstilbud for brugere med behov for 1 til 1 støtte alle timer 73.857 2.422
STU-tilbud 20.954 687
STU-tilbud for brugere med behov for støtte 1 til 1 73.857 2.422

Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte.

Ovenstående takster, undtaget takster for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra.