Vores målgruppebeskrivelse er:

Udviklingshæmmede børn (0-18 år) og voksne (18-85 år), med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Det er mennesker, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner og for pleje, omsorg og behandling.

Tilbuddet modtager eksempelvis beboere med autisme, ADHD, tidlige følelsesmæssige skader, epilepsi og psykiatriske problemstillinger og -lidelser. På grund af de fysiske rammer kan tilbuddet ikke modtage kørestolsbrugere.

Tilbuddet modtager beboere med meget varieret funktionsevne, nogle uden ekspressivt sprog og med brug for støtte til helt basale funktioner som spisning og personlig hygiejne, andre med en højere funktionsevne, men med adfærdsmæssige og/eller psykiatriske problemstillinger, som kræver kontinuerlig særlig støtte og behandling.