Hadruplund er organiseret som en privat, selvejende institution (fond). Fonden er stiftet i 1999 af en række medarbejdere, og fonden ledes formelt af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af personer med specifikke faglige og interessemæssige kvalifikationer.

Den daglige ledelse forestås af forstander Mette Brask Jensen.

Internt er Hadruplund organiseret i 5 pædagogiske teams. Der er Egehuset, skole/Kastanjehuset, og i Lindehuset er der to teams. Værkstederne er inddelt i køkken- og haveværkstedet og kommunikations- og håndarbejdsværkstedet. Hvert af disse teams har en teamkoordinator.

Et serviceteam sørger for vask, rengøring og madlavning samt vedligeholdelse af biler, inventar og bygninger.

Og endelig kan ledelsen hente råd og vejledning hos en stab af medarbejdere med solid faglig viden og erfaring om det sociale område, helsepædagogik, økonomi, personaleadministration med mere.

Organisationsplan