Godkendelser og tilsyn

link soc mi

Link til Socialtilsyn Midts hjemmeside

I henhold til Lov om socialtilsyn er vi godkendt af Socialtilsyn Midt, der endvidere fører et driftsorienteret tilsyn. Godkendelsen kan ses på dette link:

Godkendelsesbrev Hadruplund

Siden 2014 har Socialtilsyn Midt ført et generelt driftsorienteret tilsyn med vores virksomhed. Før 2014 var det Odder Kommune.

De seneste tilsynsrapporter kan ses på nedenstående links:

Tilsynsrapport, anmeldt tilsyn 2015, Socialtilsyn Midt

Regodkendelse og tilsynsrapport 2014, Socialtilsyn Midt

Anmeldt tilsyn 2013, Odder Kommune

Uanmeldt tilsyn 2013, Odder Kommune


tilbu

Link til Tilbudsportalen

Én af forudsætningerne for godkendelsen er, at vi er opført på den offentlige Tilbudsportal, der sorterer under Socialstyrelsen.

 

 


smiley

Køkkenet, Hadrupvej 41

Fødevarestyrelsen fører løbende kontrol med, at vore køkkener opfylder lovgivningens krav til hygiejne og fødevaresikkerhed. Se vore smileyrapporter på disse links

 

smiley

Egehuset, Hadrupvej 60

 

 


Fødevarestyrelsen har endvidere meddelt os det Økologiske spisemærke i guld, hvilket betyder, at mellem 90 og 100% af vore fødevarer er dyrket efter økologiske eller biodynamiske principper.

Læs om den økologiske spisemærkeordning.

Læs om den økologiske spisemærkeordning.

Økologisk spisemærke i guld