Vore tilbud til børn

Opholdssted

Vores opholdssted for børn er godkendt med op til 7 pladser...

Aflastningstilbud

Som et supplement til vores dagophold/skolefritidsordning ...

Dagtilbud

For hjemmeboende børn, der går i skole på Hadruplund...

Intern skole

Der er mulighed for at tilrettelægge et individuelt skoletilbud...