For hjemmeboende børn, der går i skole på Hadruplund, tilbyder vi dagophold/skolefritidsordning. Dette indebærer, at børnene på hverdage kan være på Hadruplund fra kl 8.00 om morgenen til kl 17.00 om eftermiddagen. I dette tidsrum deltager de, på lige fod med de øvrige børn, i alle aktiviteter på Hadruplund. De spiser med til måltiderne, følger undervisningen, holder hviletime og modtager behandling og terapier.

Vi er godkendt til at modtage 4 dagelever.