Vi har to former for botilbud til voksne, nemlig et midlertidigt og et varigt. Samlet er vi godkendt til at modtage op til 16 beboere.

Vores varige botilbud til voksne er oprettet i henhold til Servicelovens § 108.

Indholdsmæssigt adskiller det varige tilbud sig fra det midlertidige, primært ved, at det varige tilbud ikke har et afklarende sigte for beboeren i relation til fremtidige behov for bolig, beskæftigelse og behandling, men udelukkende et personligt udviklende og vedligeholdende sigte.

Botilbuddet suppleres med et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud eller et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud STU.

Dette helhedstilbud er et bærende element i det pædagogiske og terapeutiske arbejde med beboerne, og en afgørende faktor for dagligdagens rytme.

Læs ydelsesbeskrivelsen for vores VARIGE BOTILBUD her.